Olgu Sunumu

Hayatı Tehdit Eden Mavi Balina Video Oyunu: Bir Olgu Sunumu

10.4274/cayd.galenos.2021.12599

  • Mutlu Uysal Yazıcı
  • Emine Gülşah Torun
  • Zeynelabidin Öztürk
  • Mehmet Çeleğen
  • Benan Bayrakçı

Gönderim Tarihi: 03.06.2021 Kabul Tarihi: 22.11.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(3):196-198

Gençler arasında internet kullanımı son yıllarda giderek arttı. İnternet sosyalleşme, bilgi edinme gibi birçok fırsat sunsa da savunmasız bireyleri olumsuz etkileme potansiyeline de sahiptir. Son zamanlarda mavi balina oyunu, gençlerin oyunda istenen komutlar nedeniyle kendilerine zarar verdiğine dair haber çıkması nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Bu tür tehlikelerin farkına varılmalı, aileler uyarılmalı ve toplumdaki çocuk ve ergenlerin korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Çocuk yoğun bakımda takip ettiğimiz bu özkıyım olgusunu mavi balina oyunu gibi ergenlerin internet üzerinden kolayca ulaşabilecekleri bilgisayar oyunlarının ölümcül sonuçlara yol açabileceği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Ergen, mavi balina, bilgisayar oyunu, özkıyım

Tam Metin (İngilizce)