Olgu Sunumu

Hastane Dışı Doğum: Bir Olgu Sunumu

10.4274/cayd.galenos.2021.33254

  • Songül Tomar Güneysu
  • Okşan Derinöz Güleryüz
  • Yasemin Men Atmaca
  • İlknur Fidancı
  • Özlem Çolak

Gönderim Tarihi: 20.11.2020 Kabul Tarihi: 07.05.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(2):130-133

Planlanmamış hastane dışı doğum, hastaneye varmadan önce, planlı bir ebe veya tıp doktoru olmadan meydana gelen doğumdur. Hastane dışı plansız doğumlarda anne ve bebekte komplikasyon görülme sıklığı daha fazladır. Rahimin kısa olması ve 17. haftada kanama öyküsü nedeniyle üç kez aralıklı betametazon yapılan 27 yaşındaki anne ve 22 hafta olduğu öğrenilen bebeği annenin bacakları arasında göbek kordonu klempli plasentadan ayrılmamış şekilde çocuk acil servise ambulans ile getirildi. İlk değerlendirmede bebek hipotermik idi. Bebek hemen ısıtılmaya başlandı, göbek klemplenip plasentadan ayrıldı, nazal oksijen tedavisine başlandı. Doğumun 20. dakikasında vücut sıcaklığı 35,5 °C iken; termal poşete konulup transfer kuvöze yerleştirilip, nazal sürekli pozitif hava yolu basıncına bağlandı, yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. İzleminin 9. gününde apne, desatürasyon ve takibinde dirençli asidoz, hipotansiyon nedeniyle eksitus oldu. Bu olgu hastane dışı doğum ile ilgili komplikasyonları en aza indirmek ve doğum ile yenidoğan resüsitasyon yönetimi için sağlık görevlilerinin yeterince eğitimli ve donanımlı olmasının, sağlık ve ambulans hizmetleri arasında protokoller geliştirilmesinin gerekliliğini vurgulamak için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hastane dışı doğum, mortalite, perinatal morbidite, yenidoğan

Tam Metin (İngilizce)