Olgu Sunumu

Gebelikte akrep sokması

10.5505/cayb.2015.43153

  • Sinem Sarı Gökay
  • Tuğçe Çelik
  • Hayri Levent Yılmaz
  • Raziye Kılıç

Gönderim Tarihi: 07.08.2014 Kabul Tarihi: 08.09.2014 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(1):41-44

Akrep sokması sonrasında hafif yerel bulgulardan yaşamı tehdit edebilecek ağır sistemik bulgulara kadar değişebilen klinik seyir gözlenebilir. Bu olgu sunumumuzda, literatürde kısıtlı bilgiye sahip olduğumuz ve çocuk acillerde nadir karşılaştığımız akrep sokması sonrası çocuk acile başvuran bir gebede ve fetüste akrep toksininin etkilerini tartışmayı amaçladık. Olgumuz 17 yaşında 35 gestasyonel hafta+1 günlük gebe akrep sokması sonrasında acile başvurdu. Yerel bulgu dışında belirti ve bulgusu olmayan hasta, herhangi bir tedavi verilmeden yakın izlendi. Hastada ve fetusta yirmi dört saatte herhangi bir bulgu gelişmemesi üzerine önerilerle taburcu edildi. Sonuç olarak, akrep sokması farklı klinik bulgularla acile başvurabilir. Tedaviyi düzenlerken akrep antiserumunun yan etkileri de düşünülerek hareket edilmeli, hastanın kliniğine göre karar verilmelidir. Gebelikte akrep sokmasıyla ilgili sınırlı bilgiye sahip olduğumuz için gebe hasta grubunda hem anne, hem fetus göz önüne alınarak tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Akrep sokmasi, Fetus