Olgu Sunumu

Ekstrakorporeal Kardiyopulmoner Resüsitasyondan Sol Ventriküler Yardım Cihazına Köprülenmiş Dilate Kardiyomiyopatili Bir Çocukta Şiddetli İnatçı Diyare ve Malnutrisyonun Başarılı Tedavisi

10.4274/cayd.galenos.2021.33154

  • Edin Botan
  • Tanıl Kendirli
  • Emrah Gün
  • Mehmet Gökhan Ramoğlu
  • Tayfun Uçar
  • Mehmet Cahit Sarıcaoğlu
  • Ceyda Tuna Kırsaçlıoğlu
  • Zarife Kuloğlu
  • Erdal İnce
  • Ahmet Rüçhan Akar

Gönderim Tarihi: 20.10.2020 Kabul Tarihi: 24.03.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(1):47-50

Dilate kardiyomiyopatili (DKMP) çocuk hasta grubunda, kalp transplantasyonuna köprü olmayı amaçlayan mekanik dolaşım desteğine (MDD) ihtiyaç vardır. Bu popülasyonda gastrointestinal komplikasyonlar nadirdir ve tedavisi zordur. DKMP’li hastalar sıklıkla taşikardi, hipotansiyon, solunum sıkıntısı, siyanoz, zayıf periferik nabızlar ve beslenme isteksizliği gibi kalp yetersizliği semptomları ile başvururlar. Nadiren, biventriküler yetmezlik gelişirse mide bulantısı ve asit gibi gastrointestinal semptomlar görülebilir. Bu çalışmada, DKMP tanısı konulduktan sonra şiddetli, inatçı diyare ve yetersiz beslenmesi olan 14 yaşında bir kız çocuğunu sunuyoruz. Ekstrakorporeal kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası uzun süreli sol ventrikül destek cihazı desteği sunulmuştur. İnatçı diyare ve malnütrisyonu olan DKMP çocuk hastaların MDD ile başarılı bir şekilde tedavi olduğunu vurgulamayı amaçlıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Dilate kardiyomiyopati, inatçı ishal, yetersiz beslenme, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, sol ventrikül yardımcı cihazı

Tam Metin (İngilizce)