Olgu Sunumu

Dar QRS Kompleksli Taşiaritmi Ayırıcı Tanısında Adenozinin Etkinliği: Adenozin Sonrası Atriyal Flutter Tanısı Alan Bir Olgu

10.4274/cayd.galenos.2022.17136

  • Aziz Zeytin
  • Çapan Konca
  • Celal Varan

Gönderim Tarihi: 10.12.2021 Kabul Tarihi: 02.07.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(2):143-146

Çocukluk çağında en sık görülen taşiaritmiler dar QRS kompleksli taşiaritmilerdir. Bunların da büyük çoğunluğunu supraventriküler taşikardi (SVT) oluşturmaktadır. Çekilen elektrokardiografi tipik SVT ile uyumsuz ise altta yatabilecek başka bir aritmi olabileceği düşünülmelidir. Bu olguda, dar kompleksli taşikardi saptanıp adenozin sonrasında atriyal flutter tanısı almış hasta konu hakkındaki farkındalığı artırmak için sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Adenozin, atriyal flutter, çocukluk çağı, taşikardi

Tam Metin (İngilizce)