Özgün Araştırma

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi

10.5505/cayb.2014.88597

  • Murat Anıl
  • Ayşe Berna Anıl
  • Engin Köse
  • Sinem Akbay
  • Mehmet Helvacı
  • Nejat Aksu

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014;1(2):65-71

AMAÇ:

Bu çalışmada, S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nin bir yıllık çalışmasının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEMLER:

01.01.2011– 31.12.2011 tarihleri arasında çocuk acil servisine başvuran olguların demografik ve tıbbi bilgileri hastane otomasyon sisteminden geriye dönük olarak elde edilmiştir. Tanılarda ICD-10 tanı kodu sistemi kullanılmıştır.

BULGULAR:

Toplam 179002 hasta (%55,8’i erkek) acil servise başvurdu. Hastalar yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, %68,1’ini 1 ay – 5 yaş grubu çocukların oluşturduğu saptandı. Olguların %51’inin 16.00-24.00 saatleri arasında çocuk acil servisine başvurduğu görüldü. En çok başvurunun Aralık (22 129 olgu), en az başvurunun ise Ağustos (12588 olgu) aylarında yapıldığı saptandı. Toplam 22 585 olgunun (%12,6) travma nedeniyle başvurdu. 375 olgu (%0,2) zehirlenme tanısını aldı. Başvuran olguların %10’u gözlem birimde izlendi. Toplam 23 559 adet konsültasyon istemi yapıldı. En sık konsültasyon istenen birim ortopedi ve travmatoloji kliniğiydi (9020 olgu, %38,2). Olguların %3,5’i hastaneye yatırıldı. Çocuk acil servisine en sık başvuru sebeplerinin akut farenjit (%16,3), soğuk algınlığı (%15) ve travma (%12,6) olduğu görüldü. Toplam 20 olguya ileri yaşam desteği yapıldı ve 5 olgu acil serviste öldü.

SONUÇ:

Hastanemiz çocuk acil servisinden elde edilen bilgiler, acilde çalışan doktor ve hemşirelerin büyük bir iş yükü ile karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir. Bu problemin çözümü ülke genelinde ve hastane içinde yeni düzenlemelerin yapılmasıyla mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, kalabalik acil, çocuk