Olgu Sunumu

Bebeklik Döneminde Nadir Görülen Moyamoya Hastalığı: Olgu Sunumu

10.4274/cayd.galenos.2023.56933

  • Edin Botan
  • Ayşen Durak
  • Merve Boyraz
  • Derya Bako

Gönderim Tarihi: 05.10.2022 Kabul Tarihi: 07.06.2023 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(3):224-227

Moyamoya hastalığı etiyolojisi belirlenmemiş bir vaskülopatidir ve esas olarak internal Karotis arteri ve Wills çemberini etkilediği düşünülmektedir. Herhangi bir şikayeti olmayan 8 aylık hasta ani aşırı sağ hemiparezi ile hastanemize sevk edildi. Nörolojik muayenesinde meningeal irritasyon bulgusu yoktu, sağda tonus azalması, sağ üst ekstremitede kuvvet 3/5 ve sağ alt ekstremitede kuvvet 2/5, derin tendon refleksleri abartılı idi. Kraniyal beyin tomografisi anjiyografisi hem distal iç serebral arterlerde ve dallarda hem de Willis çemberini oluşturan damarlarda benzer değişikliklerle birlikte önemli ölçüde kıvrımlı bir görünüm gösterdi. Düşük moleküler ağırlıklı heparin, asetilsalisilik asit ve levetirasetam başlandı. Takibinin beşinci gününde sağ alt ekstremite motor aktivitesi normale döndü. Sağ üst ekstremitede 2/5 güç kaybı devam ediyordu. Hasta daha sonra ihtiyaç duyulabilecek Moyamoya ameliyatı olan bir merkeze transfer edildi. Bu olgu, Moyamoya hastalığının çocuklarda akut iskemik inmelerin klasik etiyolojisi olarak düşünülmesinin önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, Türk popülasyonu arasında nadir görülen prezentasyona ve Moyamoya hastalıklarının tanısını kolaylaştırmak için nörovasküler görüntüleme tekniklerinin kullanımına vurgu yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bebek, Moyamoya hastalığı, serebral anjiyografi, akut inme

Tam Metin (İngilizce)