Olgu Sunumu

Atipik Prezentasyonla Tip IV Dev Paraözofageal Hiatal Herni Tanısı Alan İki İnfant Olgu

10.4274/cayd.galenos.2021.82787

  • Esra Öztürk
  • Özlem Balcı
  • Mutlu Uysal Yazıcı
  • Seda Kaynak Şahap
  • Ayşe Karaman

Gönderim Tarihi: 10.02.2021 Kabul Tarihi: 05.07.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(2):138-142

Tip IV paraözofageal hiatal herniler; mide ve diğer intraabdominal organların diyafragmanın özofageal hiatusundan mediastene herniye olduğu, çocuk yaş grubunda oldukça nadir görülen diyafragmatik hernilerdir. Hiatustaki defekt büyük olduğundan midenin büyük bir kısmının torasik kaviteye geçmesi sonucu gelişen bu dev hernilerde, mide volvulusu gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Hastalar büyüme geriliği, kilo alamama, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu gibi atipik kliniklerle karşımıza çıkabilir. Bu yazıda çocuk yaş grubunda farklı klinik tablolar ve semptomlarla başvuran ve tip IV paraözofageal hiatal herni tanısı alıp cerrahi müdahale ile başarılı şekilde tedavi edilen iki olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hiatal herni, paraözofageal herni, pediyatri, cerrahi, tedavi, tip IV

Tam Metin (İngilizce)