Olgu Sunumu

Amitriptilin Zehirlenmesine Bağlı Ciddi Aritmi: Olgu Sunumu

10.5505/cayb.2014.69775

  • Güntülü Sık
  • Kemal Nisli
  • Agop Çıtak

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014;1(1):39-42

Amitriptilin zehirlenmesi çocuk acil servislerinde sık karşılaşılan zehirlenmelerden biridir. Amitriptilin zehirlenmesi, çeşitli sistemleri etkileyen yan etkileri nedeniyle ciddi sorunlara yol açmakta ve hayatı tehdit edebilmektedir. En ciddi etkileri santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem üzerine olmaktadır. Şiddetli zehirlenmesi olan hastalarda kalp iletim bozuklukları, supraventriküler taşikardi, ventriküler disritmiler ve hipotansiyon gelişebilir. Bilinmeyen miktarda amitriptilin tablet aldıktan sonra ciddi kardiyak belirtiler (hipotansiyon, aritmi, ventriküler fibrilasyon) gelişen onsekiz aylık kız hasta yoğun bakıma alındı. Hastaya defibrilasyon, magnezyum sülfat, lidokain tedavileri uygulandı. Bu tedaviler ile tamamen düzelen hasta taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Amitriptilin zehirlenmesi, aritmi, defibrilasyon, ventriküler fibrilasyon