Olgu Sunumu

Akut Respiratuar Distres Sendromunun Seyrek Görülen Bir Nedeni: Deterjan ve Sodyum Hipoklorit Içeren Solüsyonda Bogulayazma

10.5505/cayb.2015.25733

  • Suat Biçer
  • Demet Demirkol
  • Metin Karaböcüoğlu
  • Agop Çıtak
  • Nedret Uzel

Gönderim Tarihi: 04.08.2014 Kabul Tarihi: 07.11.2014 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(1):49-54

Boğulayazma çocuklar ve erişkinlerde yüksek morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Çocuk yoğun bakım ünitelerinin ve teknolojinin gelişmesiyle boğulayazma olgularının yaşatılabilirliği de artmıştır. Boğulayazmanın kısa vadeli sağ kalımındaki gelişmeye karşın, kurbanlarda akut solunum yetmezliği sendromu ve kalıcı hipoksik-iskemik merkezi sinir sistemi hasarında artışa neden olmuştur. Bu nedenle, batma olayı sonrası kurbanların akut dönemde yoğun bakımdaki tedavisi önemlidir. Bu yazıda, sodyum hipoklorit ve deterjan içeren su dolu kova içinde gerçekleşen boğulayazma olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akut solunum yetmezligi sendromu, bogulayazma, hipoksik-iskemik merkezi sinir sistemi hasari, sodyum hipoklorit