Olgu Sunumu

Akut Karın Ağrısı Ayırıcı Tanısında Epiploik Apandisit: Çocuk Olgu

10.4274/cayd.galenos.2022.26213

  • Muharrem Çiçek
  • Şeyma Özpınar
  • Sümeyra Doğan
  • Özlem Kalaycık Şengül

Gönderim Tarihi: 27.05.2022 Kabul Tarihi: 05.09.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(2):154-157

Epiploik apandisit nadir görülen ve kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Klinik olarak, sıklıkla akut alt karın ağrısının daha yaygın nedenlerinden olan akut apandisiti veya akut divertiküliti taklit edebilmektedir. On altı yaşında erkek hasta üç gündür ishal (günde 4 kez), epigastrik bölgede ve sağ alt kadranda şiddetli karın ağrısı şikayetleri ile çocuk gastroenteroloji polikliniğimize başvurdu. Karın bilgisayarlı tomografisinde pankreas normal, hepatosteatoz, çekum duvarında kalınlaşma, sağ alt kadranda çok sayıda mezenterik lenfadenopati, yağ nekrozuna benzer alanlar ve epiploik apandisit ile uyumlu 25x20 mm lezyonlar görüldü. Antibiyotik tedavisi ile klinik ve laboratuvar bulguları tamamen düzelen hasta taburcu edildi. Bu çalışmada, çocuklarda akut alt karın ağrısı nedenlerinden olan ve gereksiz operasyonların önlenmesi amacıyla akılda tutulması gereken epiploik apendisite dikkat çekmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Epiploik apandisit, karın ağrısı, çocuk olgu

Tam Metin (İngilizce)