Olgu Sunumu

Akut Apandisit Semptomları ile Başvuran Çoklu Sistemik Enflamatuvar Sendromlu Bir Olgu

10.4274/cayd.galenos.2023.02350

  • Ali Korulmaz
  • Sadık Kaya

Gönderim Tarihi: 01.10.2022 Kabul Tarihi: 21.03.2023 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(3):209-211

Koronavirüs hastalığı-2019 ilişkili çocuk multisistem enflamatuvar hastalık, şiddetli akut solunum sendromu-koronavirüs-2 enfeksiyonu geçiren çocuklarda ateş, karın ağrısı, hipotansiyon ve miyokardiyal işlev bozukluğuna yol açan şiddetli bir hastalık olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte bazı MIS-C olguları, yoğun bakım takibi gerektirecek çoğul organ yetmezliğine ilerlemektedirler. Şiddetli karın ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayeti olan, acil serviste akut apandisit tanısı konulan olguda izlemde MIS-C tanısı düşünülmüş ve akut apandisitin ender etiyolojik nedenlerinden paraziter enfestasyonu tespit edilmiştir. Bu olgu çoğul sistemik enflamatuvar sendromun (MIS-C) gastrointestinal sistem tutulumunun nadir bir bulgusu olan akut apandisit ile tanı alması ve akut apandisitin ender etiyolojik nedenlerinde paraziter enfestasyonu tespit edilmesi nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: MIS-C, COVID-19, akut apandisit, çocuk hasta

Tam Metin (İngilizce)