Olgu Sunumu

Çakmak Gazı İnhalasyonu: Bir Olgu Sunumu

10.5505/cayb.2014.08208

  • S. Bahaettin Öncü
  • Ahmet Güzel
  • Şule Paksu
  • Serkan Şahin
  • Fatih Suna
  • Murat Yüce

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014;1(2):101-103

Uçucu madde bağımlılığı ve toksik gaz inhalasyonu günümüzde önemli bir sağlık sorunudur. Çakmak gazı olarak da bilinen bütan gazının keyif amaçlı inhalasyonu özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşmaktadır. Bu durumun en önemli nedenleri ucuz ve teminin kolay olması ile yasal denetiminin olmamasıdır. Bu olgularda klinik tablo öfori ve konfüzyondan nöbet ve komaya kadar degişkendir. Yaşamı tehdit edici aritmi ve kardiyopulmoner kollapsa bağlı ölüm görülebilmektedir. Bu yazıda arkadaşlarına özenerek bütan gazı inhale eden 14 yaşında bir kız hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Çakmak gazi, inhalasyon, çocuk, acil