Olgu Sunumu

Acil Servise Göğüs Ağrısı ve Deri Altı Amfizemle Başvuran Adölesan Hasta: Tanınız Nedir?

10.4274/cayd.galenos.2020.42650

  • Muhammed Üdürgücü
  • Nazik Yener
  • Eda Şahin

Gönderim Tarihi: 04.05.2019 Kabul Tarihi: 14.12.2020 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021;8(2):129-132

Hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabilen trakeal yaralanmalar çocuklarda son derece nadir gözlenir. Çoğunlukla invaziv işlemler ve travma sonrası görülmekle birlikte literatürde çocuklarda çok az sayıda olguda spontan trakeal rüptür bildirilmiştir. Çocuk acil servise ani gelişen solunum güçlüğü ve göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran 15 yaşında kız hasta deri altı amfizemi ve pnömomediastinum tespit edildi. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografide posterior sağ lateral kesiminde 8 mm boyutunda trakeal rüptür görüldü. Hasta konservatif yaklaşımla komplikasyonsuz iyileşti. Şiddetli öksürük sonrası ani gelişen solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı varlığında deri altı amfizem bulguları da eşlik ediyorsa trakeal rüptür mutlaka akla gelmelidir. Çocukluk çağında son derece nadir olması ve konservatif yaklaşımla sorunsuz iyileşmesi nedeniyle bu olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Trakeal rüptür, pnomomediastinum, deri altı amfizem

Tam Metin (İngilizce)