Olgu Sunumu

Abdominal Şikayetleri Olan Bir Çocukta Düz Radyografide Beklenmedik Görüntü: Bir Olgu Sunumu

10.4274/cayd.galenos.2018.02486

  • Nilgün Erkek
  • Latife Öz
  • Meryem Keçeli Başaran
  • Gökhan Arslan

Gönderim Tarihi: 26.10.2017 Kabul Tarihi: 05.09.2018 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020;7(1):30-33

Düz radyografi birçok intraabdominal patolojiyi ayırt etmek için yararlı bir araçtır ve nadiren şaşırtıcı bir tanıya götürür. Burada sunulan 12 yaşındaki kız çocuğun abdominal rahatsızlığı, sağ üst kadran, epigastrium ve sağ böğürde künt bir ağrısı ve palpasyonla hassasiyeti vardı. Düz radyografi gastrik duvar kalınlaşmasına bağlı bir opaklaşmayı gösterdi. Endoskopik inceleme ile gastrik ülser, eroziv gastropati ve duodenal ülser tanısı konuldu. NSAID ilacı kesildi ve proton pompa inhibitörü başlandı. İki aylık tedavinin sonunda semptomları, radyolojik ve endoskopik bulguları geriledi. Opasifiye bir alan olarak düz radyografide görülen mide duvarı kalınlaşması, çocuklarda peptik ülser için nadir bir kanıttır ve ileri değerlendirmede radyasyon veren diğer modaliteler yerine, önce endoskopiyi seçmeye kılavuzluk edebilir.

Anahtar Kelimeler: Gastrik duvar kalınlaşması, düz radyografi, intraabdominal opasifikasyon, çocuk, gastrik ülser

Tam Metin (İngilizce)