Olgu Sunumu

Aşı Etkisiyle Çok Uzun Süredir Görülmeyen Nadir Bir Yenidoğan Apne Nedeni: Boğmaca

10.4274/cayd.galenos.2022.98700

  • Kürşad Kemal Kara
  • Mutlu Uysal Yazıcı
  • Nursel Kara Ulu
  • Nursel Atay Ünal
  • Hasan Tezer

Gönderim Tarihi: 25.04.2022 Kabul Tarihi: 14.11.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(2):158-161

Boğmaca, Bordetella pertussis’in etken olduğu, yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Boğmaca tanısı klinik olarak konulur, mikrobiyolojik ve serolojik testlerle kesinleştirilir. Son yıllarda tanıda polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi de kullanılmaktadır. Tedavide makrolid grubu antibiyotikler verilir. Boğmaca, her yaşta görülebilir. Ancak aşılamaya başlanmamış bebeklerde mortaliteye neden olabilmektedir. Bu olgu sunumumuzda 30 günlük yenidoğan hastada apne ve solunum yüzeyelleşmesi nedeniyle çocuk yoğun bakım servisine yatırılan ve etken olarak boğmaca tespit edilen bir Bordetella pertussis olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, apne, boğmaca

Tam Metin (İngilizce)