Olgu Sunumu

Üç Mızraklı Zıpkına Bağlı Maksillofasiyal Yaralanması Olan Bir Çocuk Olgu

10.5505/cayb.2015.47966

  • Aykut Çağlar
  • Anıl Er
  • Cenk Demirdöver
  • Murat Duman

Gönderim Tarihi: 30.09.2014 Kabul Tarihi: 07.11.2014 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(1):45-48

Bu raporda, nadir görülen, mortalite ve morbidite ile sonuçlanabilecek zıpkına bağlı maksillofasiyal bir yaralanma olgusu sunulmaktadır. Bu tip hastalarda nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bilmek büyük önem taşımaktadır. Olgu, yüzünden zıpkın ile vurulma nedeni ile çocuk acil servisine başvurdu. İlk bakıda bilinci açık, oryantasyonu tam, solunum ve dolaşım bulguları stabildi. Üç mızraklı zıpkın, yüzün sol malar bölgesine saplanmıştı. Zıpkını hastanın yüzünden çıkarmak için gerekli müdahale yapılmadan önce beyin tomografisi ile değerlendirildi ve herhangi bir nörovasküler penetrasyon olmadığı belirendi. Operasyon sırasında hastanın entübasyonu sağlayabilmek için öncelikle zıpkının bağlantı noktası hidrolik kesici ile kesildi ve zıpkının alt parçası acil serviste kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Kalan parçalar genel anestezi altında ameliyathane şartlarında çıkarıldı. Hasta 3 gün sonra herhangi bir sekel kalmadan taburcu edildi.

Zıpkın oldukça tehlikeli ve çocuklarda tarafından kolayca ulaşılabilen bir ekipmandır. Bu tür vakaların yönetimi farklı zıpkın türlerine göre değişiklik göstermektedir. Bu vaka, acil serviste zıpkına bağlı bir yaralanmaya nasıl müdahale edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Zipkin, maksillofasiyal, çocuk, travma, acil