Türkiye’de Teknoloji Bağımlı ve Destek İhtiyacı Olan Yenidoğanların Evde Bakıma Geçişi Neresi Olmalıdır?
  PDF
  Atıf
  Paylaş
  Talep
  Özgün Araştırma
  P: 115-119
  Ağustos 2024

  Türkiye’de Teknoloji Bağımlı ve Destek İhtiyacı Olan Yenidoğanların Evde Bakıma Geçişi Neresi Olmalıdır?

  J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2024;11(2):115-119
  Bilgi mevcut değil.
  Bilgi mevcut değil
  Alındığı Tarih: 21.03.2023
  Kabul Tarihi: 29.04.2024
  PDF
  Atıf
  Paylaş
  Talep

  Öz

  Giriş

  Neonatoloji alanındaki gelişmelerle birlikte tıbbi teknolojiye bağımlı ve palyatif bakım ihtiyacı olan yenidoğanların sayısı ve bu hastaların taburculuk oranları artmaktadır. Taburculuğa hazırlık için kurulan donanımlı bakım ekipleriyle yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki (YYBÜ) hasta yükünün azaltılması, hasta ve ailelerine multidisipliner bakım hizmetleri verilerek evde bakım kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Ülkemizde, bu hastalara yönelik özelleşmiş bakım birimlerinin sayısı çok azdır. Çalışmamızda, YYBÜ’ne yatırılmış, tıbbi teknoloji bağımlılığı veya palyatif bakım ihtiyacı devam ettiğinden çocuk yoğun bakım ünitesine (ÇYBÜ) devredilen hastaların özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

  Yöntemler

  Çalışmamızda 1 Ocak 2008-31 Temmuz 2022 arasında YYBÜ’nde yatan ve tıbbi teknoloji bağımlılığı veya palyatif bakım ihtiyacı devam ettiğinden ÇYBÜ’ne devredilen hastaların verileri, geriye dönük olarak incelenmiştir.

  Bulgular

  Otuz dokuz hastanın 20’si (%51) erkek olup, %46’sında doğuştan anomali(ler), %33’ünde nörometabolik hastalık tanıları mevcuttu. Hastaların %49’u (n=19) ÇYBÜ takibindeyken, %2,6’sı (n=1) taburculuk sonrasında kaybedilmişti. Kaybedilen ve taburcu olan hastaların demografik ve tanısal özellikleri benzerdi. Hastaların %90’ı YYBÜ yatış sürecinde ortanca 43 gün invaziv solunum desteği (İSD) almışken, ÇYBÜ yatış sürecinde %97’si ortanca 31 gün İSD almıştı. Hastaların %31’ine YYBÜ veya ÇYBÜ yatışı sürecinde perkütan endoskopik gastrostomi (PEG), %51’ine trakeostomi açılmıştı. YYBÜ ve sonrasında ÇYBÜ yatış süreleri ortancası sırasıyla 55 gün ve 37 gündü. PEG ya da trakeostomili olma durumu, taburcu olanlarda kaybedilenlere göre daha fazlaydı (p<0,05).

  Sonuç

  Tıbbi teknoloji bağımlılığı olan yenidoğanlara kapsamlı ve aile merkezli bakımın sağlanabilmesi, YYBÜ ve ÇYBÜ’ler üzerindeki yükün azaltılabilmesi için kompleks bakım birimlerinin kurulması önemlidir. Ülkemizde bu alanla ilgili bir ilk olan çalışmamızın gelecek çalışmalara ve kompleks tıbbi bakım ve palyatif birimlerinin kurulmasına öncülük edeceğini düşünmekteyiz.

  Anahtar Kelimeler: Çocuk yoğun bakım, palyatif bakım, yenidoğan yoğun bakım

  References

  1
  Neonatal morbidity. Available from:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/levels-and-trends-in-child-mortality-report-2021.
  2
  Martin JA, Hamilton BE, Ventura SJ, Osterman MJ, Kirmeyer S, et al. Births: final data for 2009. Natl Vital Stat Rep. 2011;60:1-70.
  3
  Mathews TJ, MacDorman MF. Infant mortality statistics from the 2007 period linked birth/infant death data set. Natl Vital Stat Rep. 2011;59:1-30.
  4
  Cohen E, Patel H. Responding to the rising number of children living with complex chronic conditions. CMAJ. 2014;186:1199-200.
  5
  Allen MC. Neurodevelopmental outcomes of preterm infants. Current Opinion in Neurology. 2008;21:123-8.
  6
  Goldstein RF, Malcolm WF. Care of the Neonatal Intensive Care Unit Graduate after Discharge. Pediatr Clin North Am. 2019;66:489-508.
  7
  Nassel D, Chartrand C, Doré-Bergeron M-J, Lefebvre F, Ballantyne M, et al. Very preterm infants with technological dependence at home: impact on resource use and family. Neonatology. 2019;115:363-70.
  8
  Sepulveda C, Marlin A, Yoshida T, Ullrich A. Palliative Care: the World Health Organization’s global perspective. J Pain Symptom Manage. 2002;24:91-6.
  9
  Kieran E, Sara R, Claydon J, Hait V, de Salaberry J, et al. Outcomes of neonates with complex medical needs. Adv Neonatal Care. 2019;19:275-84.
  10
  Brenner M, Kidston C, Hilliard C, Coyne I, Eustace-Cook J, et al. Children’s complex care needs: a systematic concept analysis of multidisciplinary language. Eur J Pediatr. 2018;177:1641-52.
  11
  Breneol S, Belliveau J, Cassidy C, Curran JA. Strategies to support transitions from hospital to home for children with medical complexity: a scoping review. Int J Nurs Stud. 2017;72:91-104.
  12
  Durmaz N, Vehapoglu A, Ersoy M, Yiğit Ö, Güler T, et al. Impact of presence of paediatric palliative care units in hospitals on the confidence, knowledge and attitudes of paediatricians: the case of Turkey. East Mediterr Health J. 2022;27:593-600.
  13
  de Araujo OR, Azevedo RT, de Oliveira FRC, Colleti Junior J. Tracheostomy practices in children on mechanical ventilation: a systematic review and meta-analysis. J Pediatr (Rio J). 2022;98:126-35.
  14
  Hansen TP, Noel-MacDonnell J, Kuckelman S, Norberg M, Truog W, et al. A multidisciplinary chronic lung disease team in a neonatal intensive care unit is associated with increased survival to discharge of infants with tracheostomy. J Perinatol. 2021;41:1963-71.
  15
  Welch CD, Check J, O’Shea TM. Improving care collaboration for NICU patients to decrease length of stay and readmission rate. BMJ Open Qual. 2017;6:e000130.
  16
  Abman SH, Collaco JM, Shepherd EG, Keszler M, Cuevas-Guaman M, et al. Interdisciplinary care of children with severe bronchopulmonary dysplasia. J Pediatr. 2017;181:12-28.e1.
  17
  Statile AM, Schondelmeyer AC, Thomson JE, Brower LH, Davis B, et al. Improving discharge efficiency in medically complex pediatric patients. Pediatrics. 2016;138.
  18
  Cohen E, Berry JG, Camacho X, Anderson G, Wodchis W, et al. Patterns and costs of health care use of children with medical complexity. Pediatrics. 2012;130:e1463-e70.
  2024 ©️ Galenos Publishing House