Kritik Hasta Çocuklarda Dirençli Laktik Asidoz Sırasında Tiamin Tedavisi
  PDF
  Atıf
  Paylaş
  Talep
  Özgün Araştırma
  P: 107-114
  Ağustos 2024

  Kritik Hasta Çocuklarda Dirençli Laktik Asidoz Sırasında Tiamin Tedavisi

  J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2024;11(2):107-114
  Bilgi mevcut değil.
  Bilgi mevcut değil
  Alındığı Tarih: 26.02.2024
  Kabul Tarihi: 14.04.2024
  PDF
  Atıf
  Paylaş
  Talep

  Öz

  Giriş

  Laktik asidozun gözden kaçan ancak önemli bir nedeni olan tiamin eksikliği, kritik hasta çocuklarda kolaylıkla tedavi edilebilmesine rağmen nöropati, kardiyojenik şok ve ölüm gibi çok çeşitli klinik spektrumlara yol açabilmektedir.

  Yöntemler

  Mart 2020 ile Mart 2022 arasında tek merkezli, geriye dönük bir kohort çalışmasıdır.

  Bulgular

  Yirmi iki hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 26,5 (1-214) aydı. Ortanca tiamin dozu 50 (3-100) miligram ve ortalama tiamin tedavi süresi 4 (1-16) gündü. Tiamin tedavisine başlandığında hastaların ortalama çocuk yoğun bakım ünite süresi 8 (2-177) gündü. Laktik asidozun 2. (1-5) gününde tiamin tedavisi başlandı. Tiamin tedavisi sonrası ortalama laktat değerleri 6. saatte 5,5 (5-17) mmol/L, 12. saatte 4,1 (1,5-17) mmol/L, 24. saatte 3,1 (1,4-20) mmol/L olarak ve 48. saatte 2,7 (aralık, 0,15-17) mmol/L olarak belirlendi. Tiamin tedavisinin 12. saatinde 11 (%50) hastanın laktat düzeyi 4 mmol/L’nin altına düştü. Tiamin tedavisi öncesi kan gazı değerleri, laktat düşüş eğilimleri, tiamin tedavilerinin süresi, şekli ve hasta risk faktörleri her iki grupta da 28 günlük mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlı değildi.

  Sonuç

  Dolaşım bozukluğu ile doğrudan ilişkili olmayan laktik asidozlu hastalarda, özgül tanı testlerinin yokluğunda düşük klinik şüphe ve laktik asidozun erken tiamin tedavisinin doğru yaklaşım olduğunu düşünüyoruz.

  Anahtar Kelimeler: Tiamin, laktik asidoz, çocuklar, çocuk yoğun bakım ünitesi

  References

  1
  Foucher CD, Tubben RE (2023) Lactic Acidosis. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
  2
  Andersen LW, Mackenhauer J, Roberts JC, Berg KM, Cocchi MN, et al. Etiology and therapeutic approach to elevated lactate. Mayo Clin Proc. 2013;88:1127-40.
  3
  Kahveci F, Gün E, Balaban B, Ucmak H, Kendirli T, et al. Diagnostic Dilemma of Lactic Acidosis in an Infant After Liver Transplant: A Case Report. Experimental and Clinical Transplantation. 2023;21:623-5.
  4
  Hiffler L, Rakotoambinina B, Lafferty N, Garcia DM. Thiamine deficiency in tropical pediatrics: new insights into a neglected but vital metabolic challenge. Front Nutr. 2016;3:16.
  5
  Gaies MG, Gurney JG, Yen AH, Napoli ML, Gajarski RJ, et al. Vasoactive-inotropic score as a predictor of morbidity and mortality in infants after cardiopulmonary bypass. Pediatr Crit Care Med. 2010;11:234-8.
  6
  Bakker J, Postelnicu R, Mukherjee V. Lactate: Where Are We Now? Crit Care Clin. 2020;36:115-24.
  7
  Vincent JL, Silva AQE, Couto Jr L, Taccone FS. The value of blood lactate kinetics in critically ill patients: a systematic review. Crit Care. 2016;20:257.
  8
  Abbas Q, Jamil MT, Jafri L, Haque AU, Khetpal V. Hyperlactetemia and Its Trends in Critically Ill Children Admitted in Pediatric Intensive Care Unit of A Developing Country. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2016;28:660-3.
  9
  Hatherill M, Mclntyre AG, Wattie M, Murdoch IA. Early hyperlactataemia in critically ill children. Intensive Care Med. 2000; 26:314-8.
  10
  Sachdev A, Pathak D, Gupta N, Simalti A, Gupta D, et al. Early Predictors of Mortality in Children with Severe Dengue Fever: A Prospective Study. Pediatr Infect Dis. 2021;J40:797-801.
  11
  Teagarden AM, Leland BD, Rowan CM, Lutfi R. Thiamine Deficiency Leading to Refractory Lactic Acidosis in a Pediatric Patient. Case Rep Crit Care. 2017;5121032.
  12
  Ramsi M, Mowbray C, Hartman G, Pageler N. Severe lactic acidosis and multiorgan failure due to thiamine deficiency during total parenteral nutrition. BMJ Case Rep. 2014;bcr2014205264.
  13
  Lerner RK, Pessach I, Rubinstein M, Paret G. Lactic Acidosis as presenting Symptom of Thiamine Deficiency in Children with Hematologic Malignancy. J Pediatr Intensive Care. 2017;6:132-5.
  14
  Akkuzu E, Sinan Y, Ozcan S, Sincar S, Bayrakci B, et al. Prevalence and Time Course of Thiamine Deficiency in Critically Ill Children: A Multicenter, Prospective Cohort Study in Turkey. Pediatric Critical Care Medicine. 2022;23:399-404.
  15
  Smith TJ, Johnson CR, Koshy R, Koshy R, Hess SY, et al. Thiamine deficiency disorders: a clinical perspective. Ann N Y Acad. Sci 2021;1498:9-28.
  2024 ©️ Galenos Publishing House