ADEM ve Longitudinal Ekstensive Transvers Miyelitli Dokuz Yaşında Bir Erkek Çocukta Tanı Zorlukları
  PDF
  Atıf
  Paylaş
  Talep
  Olgu Sunumu
  P: 137-140
  Ağustos 2024

  ADEM ve Longitudinal Ekstensive Transvers Miyelitli Dokuz Yaşında Bir Erkek Çocukta Tanı Zorlukları

  J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2024;11(2):137-140
  Bilgi mevcut değil.
  Bilgi mevcut değil
  Alındığı Tarih: 20.08.2023
  Kabul Tarihi: 17.05.2024
  PDF
  Atıf
  Paylaş
  Talep

  Öz

  Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) veya postenfeksiyöz ensefalomiyelit, tipik olarak multifokal nörolojik semptomlar ve ensefalopati ile ortaya çıkan, demiyelinizan bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Çok sayıda patojen ADEM ile ilişkilendirilmiştir ve ilişkili virüsler arasında koronavirüs, koksaki, sitomegalovirüs, Epstein-Barr, herpes simpleks, hepatit A, HIV, grip, kızamık, kızamıkçık, varicella zoster ve adenovirüs yer alır. Şiddetli akut solunum sendromu-koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonu ADEM ile ilişkilendirilse de görülme sıklığı oldukça düşüktür. SARS-CoV-2 enfeksiyon öyküsü ve akut adenovirüs enfeksiyonu olan, ADEM ve eşlik eden longitidünal yaygın transvers miyelitli 9 yaşında bir erkek hastayı sunduk. Tanı ve tedavi zorluklarını değerlendirdik. Hastamızda entübasyon gerektiren ciddi nörolojik solunum yetmezliği ve tetraplejik flask paralizi olmasına rağmen hastaneden taburcu olmadan tamamen iyileşti.

  Anahtar Kelimeler: ADEM, adenovirüs, COVID-19, transverse myelit, rituksimab

  References

  1
  Lotze TE, Chadwick DJ. Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) in children: Pathogenesis, clinical features, and diagnosis. Available from:https://www.uptodate.com/contents/ acute-disseminated-encephalomyelitis-adem-in-children-pathogenesis-clinical-features-and-diagnosis?
  2
  Panda PK, Sharawat IK, Panda P, Natarajan V, Bhakat R, et al. Neurological complications of SARS-CoV-2 infection in children: A systematic review and meta-analysis. J Trop Pediatr. 2020;66:fmaa070.
  3
  de Miranda Henriques-Souza AM, de Melo ACMG, de Aguiar Coelho Silva Madeiro B, Freitas LF, Sampaio Rocha-Filho PA, et al. Acute disseminated encephalomyelitis in a COVID-19 pediatric patient. Neuroradiology. 2021;63:141-5.
  4
  Zhang XF, Tan CB, Yao ZX, Jiang L, Hong SQ. Adenovirus Infection-associated Central Nervous System Disease in Children. Pediatr Infect Dis J. 2021;40:205-8.
  5
  Rodríguez de Antonio LA, González-Suárez I, Fernández-Barriuso I, Rabasa Pérez M. Para-infectious anti-GD2/GD3 IgM myelitis during the Covid-19 pandemic: Case report and literature review. Mult Scler Relat Disord. 2021;49:102783.
  6
  Ismail II, Salama S. Association of CNS demyelination and COVID-19 infection: an updated systematic review. J Neurol. 2022;269:541-6.
  7
  Lindan CE, Mankad K, Ram D, Kociolek LK, Silvera VM, et al. Neuroimaging manifestations in children with SARS-CoV-2 infection: a multinational, multicentre collaborative study. Lancet Child Adolesc Health. 2021;5:167-77.
  8
  Brenton JN, Banwell BL. Therapeutic Approach to the Management of Pediatric Demyelinating Disease: Multiple Sclerosis and Acute Disseminated Encephalomyelitis. Neurotherapeutics. 2016;13:84-95.
  2024 ©️ Galenos Publishing House