Özgün Araştırma

Doğuştan Kalp Cerrahisi Sonrası Çocuklarda Trakeostomi Endikasyonları ve Sonuçları
 • Pınar Yazıcı Özkaya
 • Eşe Eda Turanlı
 • İrem Ersayoğlu
 • Osman Nuri Tuncer
 • Bülent Karapınar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 20-25 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.59489
Mekanik Ventilasyon Uygulanan Çocuklarda Eritrosit Transfüzyonu Sıklığı ve Belirleyici Etmenlerin Değerlendirilmesi
 • Fatih Aygün
 • Cansu Durak
 • Fatih Varol
 • Hilal Susam Şen
 • Mey Talip Petmezci
 • Alper Kaçar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 74-80 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.30932
Çocuk Yoğun Bakımda İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
 • Merve Havan
 • Serhan Özcan
 • Oktay Perk
 • Emrah Gün
 • Tanıl Kendirli
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 93-100 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.72602
Süt Çocuğunda Vitamin B12 Eksikliği Yoğun Bakım Gerektiren Ağır Bir Klinik Tabloya Sebep Olur Mu?
 • Neslihan Karakurt
 • Canan Albayrak
 • Nazik Yener
 • Davut Albayrak
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 134-139 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.47568

Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Olmayan Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi
 • Özlem Temel Köksoy
 • Muhammet Şükrü Paksu
 • Nazik Yener
 • Emine Malhun Kaplan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 62-68 DOI: 10.4274/cayd.66376

Olgu Sunumu

Non-Ketotik Hiperglisinemide Mekanik Ventilasyondan Ayırmada Ketamin Etkin mi?
 • Mehmet Davutoğlu
 • Zehra Kılıç
 • Tahir Dalkıran
 • Yasemin Çoban
 • Nihal Karabel
 • Ahmet Çetinkaya
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 103-105 DOI: 10.4274/cayd.29392

Editöre Mektup

Türkiye Genelinde Yaşanan Elektrik Kesintisinin Evde Teknolojiye Bağımlı Çocuklara Etkisi: Çocuk Acil Deneyimi
 • Sinan Oğuz
 • Nilden Tuygun
 • Can Demir Karacan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 165-166 DOI: 10.4274/cayd.58066

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler