Olgu Sunumu

Nüks non-Hodgkin Lenfomalı Bir Çocukta Tip-B Laktik Asidoz

10.4274/cayd.galenos.2022.21549

  • Tolga Besci
  • Göktuğ Özdemir
  • Gültaç Evren
  • Gazi Arslan
  • Emre Çeçen
  • Murat Duman

Gönderim Tarihi: 18.03.2022 Kabul Tarihi: 02.07.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(2):147-149

Laktik asidoz, kritik hastalarda metabolik asidozun başlıca nedenlerindendir. Bu olgu sunumunda, derin laktik asidoz ile çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılan, relaps non-Hodgkin lenfomalı bir çocuğu sunuyoruz. Yatışı takiben hastaya sıvı replasmanı ve vazopresör verildi, ardından asidozun düzeltilmesi için sürekli venovenöz hemodiyafiltrasyon uygulandı. Tüm tedavilere rağmen laktik asit seviyeleri yüksek kaldığından, tedaviye tiamin eklendi ancak asidoza yanıt alınamadı. Laktik asidoz, yoğun bakım ünitesinde kaldığı süre boyunca ancak agresif kemoterapi ile düzeltilebildi. Hasta çocuk yoğun bakım ünitesine kabulünün 68. gününde altta yatan progresif hastalık nedeniyle kaybedildi. Klinisyenler, tip-B laktik asidozlu nüks veya ilerlemiş kanserli hastalarda mümkün olan en kısa sürede agresif kemoterapiye başlamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Non-Hodgkin lenfoma, laktik asidoz, metabolik asidoz

Tam Metin (İngilizce)