Özgün Araştırma

Çocukluk Çağında Trampolin Yaralanmasına İkincil Gelişen Kırıklar: Kullanıcı Şartlarının ve Yaralanma Şiddetinin Amerikan Pediyatri Akademisi Faaliyet Raporuna göre İleriye Yönelik Analizi
 • Christine Ho
 • James Phelps
 • Neil Evans
 • Pam Okada
 • Philip Wilson
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 1-10 DOI: 10.4274/cayd.08370
Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi
 • Fatma Akgül
 • Anıl Er
 • Figen Çelebi Çelik
 • Aykut Çağlar
 • Emel Ulusoy
 • Durgül Yılmaz
 • Murat Duman
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 91-96 DOI: 10.4274/cayd.02886

Özgün Araştırma

Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinde Yoğun Bakım Yatış Gereksiniminin Değerlendirilmesi
 • Ebru Atike Ongun
 • Cemile Ece Çağlar Şimşek
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 55-61 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.47855
Çocukluk Çağında Akut Apandisit ile Trombosit Belirteçleri Arasındaki İlişki
 • Asena Sucu
 • Orkun Tolunay
 • İlknur Banlı Cesur
 • Zerrin Özçelik
 • Tamer Çelik
 • Salim Reşitoğlu
 • Ümit Çelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 64-68 DOI: 10.4274/cayd.57442
Çocuk Acil Servisine Zehirlenme Nedeni ile Başvuran Olguların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
 • Alaaddin Yorulmaz
 • Hikmet Akbulut
 • İbaa Yahya
 • Raşit Aktaş
 • Halil Haldun Emiroğlu
 • Harun Peru
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 96-103 DOI: 10.4274/cayd.41636
Çocukluk Çağı Yabancı Cisim Aspirasyonlarında Bronkoskopinin Rolü: 3 Yıllık Deneyim
 • Ömer Katı
 • Yaşar Kandur
 • Şükrü Güngör
 • Tahir Dalkıran
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 124-128 DOI: 10.4274/cayd.70299

Olgu Sunumu

Minör Travma Sonrası Gelişen Vertebral Arter Diseksiyonu Olgusu
 • Halil Çelik
 • Ayşegül Danış
 • Mutlu Uysal Yazıcı
 • Mehtap Altuntaş
 • Berna Uçan
 • Ülkühan Öztoprak
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 61-64 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.85530
Çocuklarda Kayısı Çekirdeği Yenmesi Sonrası Siyanür Zehirlenmesi
 • Yüksel Bıcılıoğlu
 • İhsan Yıldırım
 • Pınar Yazıcı Özkaya
 • Alkan Bal
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 85-88 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.06977

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler