Ay: 8 Yıl: 2018
Sayı: 2 Cilt: 5

Özgün Araştırma

Pediyatrik Temel Yaşam Desteği Eğitimlerinde Görsel ve İşitsel Geri Bildirim Yapılmasının Göğüs Basılarının Kalitesi Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Ayça Aydoğan
 • Oğuz Dursun
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 49-53 DOI: 10.4274/cayd.93063
Travma Hastası Bakıyor Olmanın Hekimler Üzerine Çocuk Araç Güvenliği Konusunda Olumlu Bir Etkisi Var mı?
 • Aykut Çağlar
 • Figen Çelebi Çelik
 • Anıl Er
 • Emel Ulusoy
 • Utku Karaarslan
 • Fatma Akgül
 • Hale Çitlenbik
 • Başak Bayram
 • Durgül Yılmaz
 • Murat Duman
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 54-58 DOI: 10.4274/cayd.77487
Çocuk Yoğun Bakımda Beyin Ölümü Tanısı Konulan Hastaların Değerlendirilmesi
 • Asena Sucu
 • Orkun Tolunay
 • Tamer Çelik
 • Bilgehan Kahveci
 • Can Celiloğlu
 • Ulaş Özdemir
 • Ümit Çelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 59-63 DOI: 10.4274/cayd.75537
Çocukluk Çağında Akut Apandisit ile Trombosit Belirteçleri Arasındaki İlişki
 • Asena Sucu
 • Orkun Tolunay
 • İlknur Banlı Cesur
 • Zerrin Özçelik
 • Tamer Çelik
 • Salim Reşitoğlu
 • Ümit Çelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 64-68 DOI: 10.4274/cayd.57442
Çocuk Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntüleme Esnasındaki Sedasyon/Anestezi Deneyimlerimiz
 • Bedih Balkan
 • Mesut Türk
 • Döndü Genç Moralar
 • Selda Yaşaroğlu
 • Abdulkadir Yektaş
 • Gülsüm Oya Hergünsel
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 69-74 DOI: 10.4274/cayd.12754

Olgu Sunumu

Çocuk Acil Serviste Nutcracker Sendromu için Yol Gösterici Tanısal Araç Olarak Hasta Başı Ultrasonografi
 • Anıl Er
 • Burak Polat
 • Duygu Çiçek
 • Aykut Çağlar
 • Elif Gökbike Köseli
 • Tanju Çelik
 • İlker Günay
 • Hurşit Apa
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 75-77 DOI: 10.4274/cayd.80299
Obstrüktif Solunum Yetmezliği Nedeniyle Entübasyon Uygulanan İki Olguda Ölümcül Komplikasyon: Negatif Basınçlı Akciğer Ödemi
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Mey Talip Petmezci
 • Nihal Akçay
 • Esra Şevketoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 78-81 DOI: 10.4274/cayd.88598
Çocuk Acil Serviste Neonatal Humerus Fraktürünün Nadir Sebebi: Sezaryen Doğum
 • Caner Turan
 • Gülsüm Keskin
 • Ali Yurtseven
 • Hüseyin Günay
 • Eylem Ulaş Saz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 82-85 DOI: 10.4274/cayd.08760
Bir Çocukta Kazara Difenbahya Zehirlenmesi
 • Emel Ataş Berksoy
 • Ebru Topalakçı
 • Özlem Bekem Soylu
 • Tanju Çelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 86-88 DOI: 10.4274/cayd.86547
Pnömoniden Rikets Tanısına
 • Osman Yeşilbaş
 • Nazan Ülgen Tekerek
 • Ülkü Gül Şiraz
 • Serhat Tekerek
 • Mevlüt Salim
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 89-92 DOI: 10.4274/cayd.62681

Editöre Mektup

Ağır Travmatik Beyin Hasarının Güncel Medikal Tedavisi
 • Osman Yeşilbaş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 93-95 DOI: 10.4274/cayd.95867
Parmakta Ölümcül Pansuman: Çocuk Bir Hastada Sirküler, Sıkı Pansumana Bağlı Gelişen Total Başparmak Nekrozu Olgusu
 • Yasin Öztürk
 • Kadri Özer
 • Oğuz Atan
 • Yüksel Kankaya
 • Melike Oruç
 • Uğur Koçer
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 96-98 DOI: 10.4274/cayd.98852

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler