Cilt 4, Sayı 2

Ağustos 2017
(5) Orijinal Makale, (5) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Orijinal Makale

Çocuk Yogun Bakim Ünitesinde Kateter Iliskili Kan Dolasimi Enfeksiyonlari
 • Tanil Kendirli
 • Ayhan Yaman
 • Çaglar Ödek
 • Halil Özdemir
 • Adem Karbuz
 • Bilge Aldemir
 • Haluk Güriz
 • Can Ates
 • Gamze Özsoy
 • Derya Aysev
 • Ergin Çiftçi
 • Erdal Ince
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 42-46 DOI: 10.4274/cayd.86580
Çocuklarda Ilk Afebril Nöbet: Acil Kraniyal Görüntüleme Hangi Hastalarda Gerekli?
 • Gülser Esen Besli
 • Elif Yüksel Karatoprak
 • Sema Saltik
 • Sebnem Özdogan
 • Sibel Özümüt
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 47-52 DOI: 10.4274/cayd.07108
Saglik Profesyonellerinin Ates Yönetimi Bilgilerinin Degerlendirilmesi
 • Saduman Dinçer
 • Fatma Tas Arslan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 53-59 DOI: 10.4274/cayd.38258
Acil Servise Konvülzif Epileptik Nöbet ile Basvuran Çocuklarin Özellikleri: Tek Merkez Çalismasi
 • Emel Atas Berksoy
 • Ünsal Yilmaz
 • Rana Isgüder
 • Selçuk Yazici
 • Tanju Çelik
 • Aycan Ünalp
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 60-65 DOI: 10.4274/cayd.86548
Çocuk Acil Ünitesine Ani Baslayan Aksama Yakinmasi ile Getirilen Hastalarin Analizi
 • Sabiha Sahin
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 66-71 DOI: 10.4274/cayd.03016

Olgu Sunumu

Alüminyum Fosfit Zehirlenmesi: Iki Çocuk Olgu ve Iki Ayri Klinik Sonuç
 • Faruk Ekinci
 • Riza Dinçer Yildizdas
 • Özden Özgür Horoz
 • Özlem Tolu Kendir
 • Ercüment Petmezci
 • Ilknur Tolunay
 • Hayri Levent Yilmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 72-76 DOI: 10.4274/cayd.41275
Hemodiyalize Yanit Veren Agir Valproik Asit Zehirlenmesi
 • Ali Ertug Arslanköylü
 • Mehmet Alakaya
 • Esra Akyilmaz
 • Yalçin Çelik
 • Ali Delibas
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 77-79 DOI: 10.4274/cayd.19483
Yüksek Akimli Nazal Kanül Oksijenasyon Tedavisine Bagli Pnömotoraks Olgusu
 • Çapan Konca
 • Hasan Ögünç Apaydin
 • Mehmet Geyik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 80-83 DOI: 10.4274/cayd.28290
Escobar Sendromlu Bir Olguda Serratia Marcescens Septik Artriti
 • Özlem Saraç Sandal
 • Ferhat Sari
 • Gökhan Ceylan
 • Rana Isgüder
 • Ilker Devrim
 • Hasan Agin
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 84-88 DOI: 10.4274/cayd.85856
Üst Havayolu Obstrüksiyonu Nedeniyle Basvuran Süt Çocugunda Nadir Bir Tani: Lenfanjiyom
 • Nagehan Aslan
 • Didar Arslan
 • Özden Özgür Horoz
 • Bilen Onan
 • Muhammed Dagkiran
 • Özgür Sürmelioglu
 • Dinçer Yildizdas
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 89-91 DOI: 10.4274/cayd.33043

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler