Olgu Sunumu

Psikozlu Hastada Şaşırtıcı Bir Sonuç: Pnömoraşi İlişkili İlerleyici Amfizem

10.4274/cayd.galenos.2018.40469

  • Emine Polat
  • Halise Akça
  • Nilden Tuygun
  • Hasibe Gökçe Çınar
  • Can Demir Karacan

Gönderim Tarihi: 24.01.2018 Kabul Tarihi: 15.05.2018 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019;6(2):117-120

Bazı hastalıkların seyri sırasında çeşitli anatomik bölgelerde hava tespit edilebilir. Bu hava birikimi çoğunlukla pnömotoraks ve cilt altı amfizemi şeklinde görülür. Nadiren kafa tabanı ve spinal kanal gibi sıra dışı alanlarda da olabilir. Hastaların büyük çoğunluğunda travma, iyatrojenik nedenler ve Valsalva manevrasına bağlı oluşmaktadır. Destek tedavi genellikle yeterlidir. Psikoz tanısıyla başvuran ve kafa tabanı, boyun, orbita, mediastinum, karın, retroperitoneal alan, spinal kanal, skrotum ve femur başında aşırı hava birikimi olan 14 yaşında bir hasta sunulmuştur. Psikiyatrik hastalıkların seyri sırasında aşırı bağırma ve boynu sıkma gibi kendine zarar verme hareketlerinin sonucu olarak deri altı amfizemin yanı sıra vücudun çeşitli anatomik bölgelerinde hava birikimi olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Amfizem, pnömomediastinum, pnömoraşi

Tam Metin (İngilizce)