Olgu Sunumu

Postoperatif Konjenital Diyafragmatik Herni Onarımında İn Situ Tüp Torakostomiden Alınan Ders: Açık Bir Pnömotoraks Bile Katastrof Olabilir

10.4274/cayd.galenos.2020.58070

  • Prateek Arora
  • Habib Md Reazaul Karim
  • Subrata Kumar Singha
  • Kartik Basumatary
  • Nitin Kumar Borkar

Gönderim Tarihi: 15.10.2019 Kabul Tarihi: 16.02.2020 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020;7(3):146-148

Son birkaç on yılda, konjenital diyafragmatik herninin (KDH) perioperatif yönetimi gelişmiştir, ancak yönetimi halen zordur. Komplikasyonları yaygındır ve açık KDH onarımından sonra pnömotoraks ve efüzyon gibi plevral komplikasyonların gelişmesi halen bir sorun oluşturmaktadır. Tüp torakostomi genellikle postoperatif plevral komplikasyonları azaltmak için yerleştirilir. Ancak tüp torakostomi, faydaları olmasına ve zararsız olduğu düşünülmesine rağmen, tansiyon pnömotoraks gibi yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Bu olgu raporu, katastrofun nedeninin tansiyondan ziyade açık pnömotoraks olduğu postoperatif dönemde hemen hemen kalp durması ile birlikte akut solunum yetmezliğinin alışılmadık bir senaryosunu vurgulamaktadır. Söz konusu nedenin arkasındaki olası fenomen açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Konjenital diyafragmatik herni, pnömotoraks, kardiyak arest, hasta güvenliği

Tam Metin (İngilizce)