Olgu Sunumu

Okul Kazasına Bağlı Bir Yanık Olgusunda Adli-tıbbi Değerlendirme

10.4274/cayd.galenos.2020.53315

  • Ahsen Kaya
  • Uğur Ata
  • Hülya Güler
  • Ender Şenol
  • Ekin Özgür Aktaş

Gönderim Tarihi: 19.11.2019 Kabul Tarihi: 31.03.2020 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021;8(1):57-60

Okul ortamı, çocukların ebeveynlerinin gözetiminden çoğunlukla ilk kez ve uzun süreli uzak kaldıkları yerlerden biridir. Çocuklar okulda yanık gibi kazalardan yaralanabilir. Bu nedenle, güvenlik önlemleri alınmadığında savunmasız kalabilirler. Okulda meydana gelen travmanın ciddiyetini ve haşlanma yaralanmasının tıbbi yönünü tartışmayı amaçladık. Okul kantininde sıcak su dökülmesi sonucu yaralanan 7 yaşındaki erkek olguyu, literatür eşliğinde medikolegal açıdan değerlendirdik. İlk tıbbi kayıtlara göre vücut yüzeyinin %30’unu kaplayan ikinci derece yanık olduğunu, tedavi sürecinde sepsis ve böbrek yetmezliği geliştiğini gördük. Üç yıl sonra adli rapor düzenlenmesi için yapılan muayenesinde doku kayıpları ve psikolojik semptomlar saptadık. Bulgularımız dikkat çekici bir şekilde kazaların bireylerde, ailelerinde kalıcı fiziksel ve psikolojik zararlara ve toplum için önemli maliyetlere neden olabileceğini göstermiştir. Okul kazaları konusunda okul çalışanları, aileler ve çocuklara verilecek eğitimlerle ve alınacak basit önlemlerle kazalar önlenebileceği gibi fiziksel ve psikolojik olumsuz etkiler de azaltılabilecektir. Bu etkiler hem ceza hem de tazminat davasının konusudur. Bu bakımdan, uzman görüşleri ve adli raporlar, adaletin sağlanması için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Okul kazası, haşlanma yanığı, yanık, ilk yardım, adli rapor

Tam Metin (İngilizce)