Olgu Sunumu

Çocuklarda Pulmoner Embolizmin Nadir Bir Nedeni: Risperidon

10.4274/cayd.galenos.2019.63308

  • Merve Koç Yekedüz
  • Tanıl Kendirli
  • Ebru Azapağası
  • Nazan Çobanoğlu

Gönderim Tarihi: 12.06.2018 Kabul Tarihi: 18.07.2019 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020;7(3):132-135

Pulmoner embolizm sağlıklı olduğu bilinen çocuk yaş grubunda oldukça nadir klinik bir durumdur. Genellikle en az bir risk faktörü (hareketsizlik, hipovolemi, malignite, travma, kalıtsal trombotik bozukluklar, vb.) varlığında gelişir. Risperidon, nispeten güvenli bir antipsikotik ilaçtır. Pulmoner embolizm (PE), çocuklarda risperidonun yaygın ve iyi bilinen bir yan etkisi değildir.

Bu olgu sunumunda, çocuk acil servise karın ağrısı, ateş ve solunum sıkıntısı ile başvuran ve radyolojik tetkiklerden sonra pulmoner emboli tanısı konan 17,5 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur. Hastanın tromboembolizm için bilinen klasik risk faktörleri bulunmaması ve tüm trombofili testlerinin normal olması sebebi ile risperidon tedavisine bağlı nadir bir yan etki olarak PE geliştiği düşünülmektedir.

Günümüze kadar çocuk hastalarda risperidon kullanımına bağlı bir PE gelişimi olgusu literatürde bildirilmiştir. Literatürde, altta yatan bir risk faktörü olmayan risperidon kullanımı nedeniyle PE gelişen ergen olgu yoktur.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner embolizm, risperidon, risk faktörleri, yan etki, ergen

Tam Metin (İngilizce)