Özel Sayı

ÇOCUK COVID-19 HASTASININ ACİL HAVAYOLU YÖNETİMİ VE TRAKEAL ENTÜBASYONU İÇİN ÖNERİLER

 • Dinçer Yıldızdaş
 • Tanıl Kendirli
 • Oğuz Dursun
 • Başak Nur Akyıldız
 • Ayşe Berna Anıl
 • Murat Anıl
 • Agop Çıtak
 • Demet Demirkol
 • Murat Duman
 • Eylem Ulaş Saz
 • Esra Şevketoğlu
 • Özlem Tekşam
 • Resul Yılmaz

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020;7(1):18-23