Özel Sayı

ÇOCUK ACİL SERVİSİ COVID-19 OLGU YÖNETİM ALGORİTMALARI

 • Murat Anıl
 • Esen Besli
 • Okşan Derinöz
 • Murat Duman
 • Oğuz Dursun
 • Nilgün Erkek
 • Tanıl Kendirli
 • Eylem Ulaş Saz
 • Deniz Tekin
 • Özlem Tekşam
 • Nilden Tuygun
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Hayri Levent Yılmaz

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020;7(1):1-17