Olgu Sunumu

Non-invaziv Mekanik Ventilatör Desteği Sonrası Gelişen Lokalize Akciğer İnterstisyel Amfizem

10.4274/cayd.galenos.2019.65872

  • Esra Türe
  • Hakan Ildır
  • Abdullah Yazar
  • Fatih Akın
  • Sevgi Pekcan

Gönderim Tarihi: 24.10.2018 Kabul Tarihi: 29.01.2019 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020;7(1):44-48

Akciğer interstisyel amfizem, alveoller ve küçük hava yollarının yaralanması ve perivasküler adventisya içinde hava birikmesi sonucu akciğer interstisyel doku içinde normal hava geçişlerinin dışında hava toplanması ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Bu yazıda, çocuk yoğun bakım ünitesinde noninvaziv mekanik ventilatör (bilevel pozitif havayolu basıncı) desteği ile akciğer interstisyel amfizem gelişen 5,5 aylık olgu tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer interstisyel amfizem, pnömomediastinum, pnömotoraks

Tam Metin (İngilizce)