Olgu Sunumu

Harlequin İktiyozisli Yenidoğan ve Hemşirelik Bakımı

10.4274/cayd.78941

  • Serap Torun
  • Handan Demiroğlu

Gönderim Tarihi: 29.09.2017 Kabul Tarihi: 27.10.2018 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018;5(3):134-139

“Harlequin” iktiyozis yenidoğanlarda, çok nadir görülen nonbülloz iktiyozisin en ciddi formu olup genellikle ölümcül seyreden cildin aşırı keratinleşmesi ile karakterize olan bir hastalıktır. Harlequinli yenidoğanın yüz ifadesi İtalyan sokak tiyatrosunda yer alan komedi karakterinden olan palyaçoya benzediği için bu isim verilmiştir. Nadir görülen ve yoğun bakım gerektiren bir olgu olan Harlequin iktiyozisli yenidoğanı konu alan bu olgunun hemşirelik bakım süreci deneyimleri paylaşılarak bakım sürecine rehberlik etmesi amaçlanmıştır. Hemşirelik süreci kapsamında veriler toplanmış, tanılar belirlenmiş, girişimler planlanmış, uygulanmış ve uygulamaların sonuçları değerlendirilmiştir. Hemşirelik tanıların belirlenmesinde North American Nursing Diagnosis Association tanıları kullanılmıştır. Hemşirelik süreci günlük yaşam aktiviteleri kapsamında uygulanmıştır. Hastaya verilen koruyucu ve etkili hemşirelik bakımı ile doğumdan sonra birkaç gün içinde kaybedilmesi beklenen hastanın beklenen yaşam süresi uzatılmış, ancak yapılan uygulamalar hayatta kalışı sağlamakta yeterli olmamıştır. Etkin hemşirelik bakımı ile bu olgu özelinde ölümün ötelenebildiğini söylemek olanaklıdır. Harlequin ile karşılaşıldığında palyatif ve koruyucu içerikli bakım sunulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bakım, Harlequin, hemşirelik süreci, olgu, tıbbi etik, yenidoğan

Tam Metin (İngilizce)