Olgu Sunumu

Ergen Gebede Başlangıçta Hipertansiyonu Olmadan Eklampsi ile İlişkili Posterior Reversible Lökoensefalopati Sendromu

10.4274/cayd.galenos.2018.26928

  • Gülsüm Uysal
  • Nefise Tanrıdan Okcu
  • Emine Küçükbingöz
  • Çağatay Küçükbingöz
  • Esra Saygılı Yılmaz

Gönderim Tarihi: 20.06.2018 Kabul Tarihi: 26.08.2018 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019;6(3):168-171

Acil servise tonik-klonik nöbetle başvuran ve hipertansiyon öyküsü olmayan posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES) ve eklampsi gelişen, 16 yaşında Suriyeli 30 haftalık primigravid ergen gebeyi sunmaktır. Hasta tonik klonik nöbet ile acil servise getirildi. İlk değerlendirilme sonrasında 30 haftalık tek canlı gebeliği oldugu doğrulandı. Geliş tansiyon değeri 110/70 mmHg olarak değerlendirildi. Nörolojik görüntüleme için difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme yapıldı ve PRES ile uyumlu bulgular rapor edildi. İdrarda 3+ proteinüri saptanması ve hastanın ajitasyonunun devam etmesi üzerine PRES eklampsi öntanısıyla acil sezaryen ile gebelik sonlandırıldı, yoğun bakıma transfer edildi. Hastanın yoğun bakım ve servis takipleri sırasında bilinci düzeldi, beyin görüntüleme ve laboratuvar testleri normale döndü, şifa ile taburcu edildi. PRES sendromu preeklampsi ve eklampsi ile eşlik edebilir. Ancak özellikle ergen gebelerde preeklampsi veya eklampsiye her zaman yüksek tansiyon eşlik etmeyebilir Bu hastalarda detaylı beyin görüntüleme ile PRES bulguları elde edilebilir. PRES altta yatan patolojinin uygun tedavisi ile tamamen geri döndürülebilir.

Anahtar Kelimeler: Ergen gebelik, eklampsi, posterior reversible ensefalopati sendromu, nöbetler

Tam Metin (İngilizce)