Editörden

Editörden

  • Emel Ulusoy

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021;8(1):0-0

Değerli Meslektaşlarım,

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Dergisi olarak bu yılın ilk sayısı ile sizlerle birlikteyiz. Tüm dünyada hekimliğin en zor zamanlarının yaşandığı bu dönemde mesleğinizi icra etmeye çalışırken bir yandan da tıbbın gelişimine katkı sağlayacak akademik çalışmaları yapıyor olmanız takdire değerdir. Dergimize destek hem Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği üyelerinden hem de diğer meslektaşlarımız tarafından artan bir ilgiyle devam etmektedir. Bu nedenle mevcut sayımızda makale sayımızı artırmış bulunmaktayız. Yoğun iş yükü altında makalelerin ayrıntılı ve hızlı bir biçimde değerlendirilmesi hususuna gösterdikleri özen nedeni ile değerli danışman kurulu üyelerimize teşekkür ediyor, bu özenin devam etmesini diliyoruz. Dergimizin ulaşılabilirliğinin, okunabilirliğinin artırılması ve uluslararası alanda değer kazanması adına çalışmalarımız devam etmektedir. 2021 yılının bu ilk sayısı ile pandemi şartlarının bir önce kalkması, sağlıkla ve huzurla mesleğimizi icra edebildiğimiz bir yıl dileğiyle…

Doç. Dr. Emel Ulusoy
Teknik Yayın Editörü