Olgu Sunumu

Diş Çekimi Sırasında Gelişen Diş Aspirasyonu: Sedasyon Uygulamaları ile Önlenebilir Mi?

10.4274/cayd.galenos.2020.08108

  • Nagihan Çakır
  • Okşan Derinöz Güleryüz
  • Yasemin Men Atmaca

Gönderim Tarihi: 30.11.2019 Kabul Tarihi: 12.02.2020 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021;8(1):54-56

Yabancı cisim aspirasyonu, çocuklarda yaşamı tehdit eden en sık görülen acil durumlardan biridir. Aspirasyonun en sık nedeni, çocukların ağızlarına aldıkları küçük yiyecek parçaları ve oyuncaklardır. Dişin aspirasyonu veya yutulması, nadir görülen bir durumdur; sıklıkla iyatrojenik veya maksillofasiyal travma sırasında, özellikle endotrakeal entübasyon sırasında, kırılan dişin aspirasyonu veya yutulması sonucu oluşur. Diş çekimi sonrası diş aspirasyonu ise oldukça nadirdir. Burada, diş çekiminden bir gün sonra öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile çocuk acil servise başvuran 10 yaşında bir hasta dişin hava yolunda nadir görülen bir yabancı cisim ve diş aspirasyonunun diş çekimi sonrası gelişen nadir bir komplikasyon olması nedeniyle sunuldu. Ayrıca bu olgu ile dental işlem sırasında kullanılan sedasyon ve anestezi uygulamaları tartışılmış ve bu komplikasyonun önlenip önlenemeyeceği sorusu da tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aspirasyon, çocuk, diş, diş çekimi, sedasyon

Tam Metin (İngilizce)