Diğer

2019 Konu Dizini

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019;6(3):0-0

Acil servis/Emergency deparment66, 121, 140, 146
Acil servis/Emergency service79
Adli olgu/Judical case98, 140
Ağrı/Pain79
Akciğer toksisitesi/Pulmonary toxicity51
Akut zehirlenmeler/Acute poisoning13
Amfizem/Emphysema117
Amiodaron/Amiodarone51
Anksiyete/Anxiety66
Aritmi/Arrhythmia105, 130
Ashman fenomeni/Ashman phenomenon105
Atrial fibrilasyon/Atrial fibrillation105
Ayak parmağı/Toe48
Bebek/Infant48
Beyin ölümü/Brain death98, 156
Bilgi düzeyi/Knowledge58
Bilgisayarlı tomografi/Computed tomograph2
Bradikardi/Bradycardia38
Çocuk acil servis/Children’s emergency department13
Çocuk hekimi/Pediatrician58
Çocuk istismarı/Child abuse98
Çocuk yoğun bakım ünitesi/Pediatric intensive care unit72, 156
Çocuk yoğun bakım/Pediatric intensive care2, 25, 150
Çocuk/Child19, 31, 44, 51, 79, 109, 121, 130, 134, 140, 146,
Çocuklarda temel yaşam desteği/Pediatric basic life support58
Deneyim/Experience85
Donör/Donor156
E. coli/E. coli91
Eklampsi/Eclampsia 168
Epidemiyoloji/Epidemiology19, 72
Epilepsi/Epilepsy41
Ergen gebelik/Adolescent pregnancy168
Ergen/Adolescent66
Ev kazası/Home accident164
Farkındalık/Awareness58
Geç tanı/Late-presenting44
Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz/Extended spectrum 
beta-lactamase91
Geriye dönük inceleme/Retrospective investigation13
Göçmen/Immigrant31
Görüş/Opinion85
Gözlem/Observation85
Hava yolu güvenliği/Airway113
Hemşirelik/Nursing79
Hiponatremi/Hiponatremia102
Hunter senromu/Hunter syndrome113
ICD-10/ICD-10146
Isıtılma/Heated121
İlaç alımı/Drug ingestion72
İntrakraniyal basınç/Intracranial pressure7
K. pneumoniae/K. Pneumoniae91
K.oxytoca/K.oxytoca91
Kabul protokolü/Admission protocol150
Kafa içi basınç artışı/Increased intracranial pressure2
Kafa içi yaralanma/Intracranial injury164
Kafa travması/Head trauma7, 164
Kanguru bakımı/Kangaroo care85
Kardiyak yoğun bakım/Cardiac intensive care19
Kayısı çekirdeği/Apricot kernel109
Kobalamin eksikliği/Cobalamin deficiency134
Konjenital diyafragma hernisi/Congenital diaphragmatic 
hernia44
Kostik/Caustic35
Kritik çocuk hasta/Critically ill pediatric patient25
Manyetik rezonans görüntüleme/Magnetic resonance imaging2
Mekanik ventilasyon/Mechanical ventilation134
Mukopolisakkaridoz/Mucopolysaccharidosis113
Mülteci/Refugee146
Nebülize adrenalin/Nebulized adrenaline130
Nekroz/Necrose35
Nemlendirme/Humudification121
Nitel araştırma/Qualitative research85
Nöbetler/Seizures168
Oksijenizasyon/Oxygenation121
Optik sinir kılıfı çapı ölçümü/Optic nerve sheath diameter
measurement2
Optik sinir/Optic nerve7
Organ bağışı/Organ donation156
Organ nakli/Organ transplantation98
Özkıyım/Suicide72
Pnömomediastinum/Pneumomediastinum117
Pnömoraşi/Pneumorrhachis117
Posterior reversible ensefalopati sendromu/Posterior reversible
leukoencephalopaty syndrome168
Pridoksin/Pyridoxine41
Rabdomiyoliz/Rhabdomyolysis160
Saç-iplik turnike sendromu/Hair-thread tourniquet syndrome48
Sentetik kannabinoid/Synthetic cannabinoid38
Serebral tuz kaybı sendromu/Cerebral salt-wasting syndrome102
Sinameki/Senna160
Siyanür zehirlenmesi/Cyanide intoxication109
Sonografi/Sonography7
Status epileptikus/Status epilepticus41
Stres faktörleri/Stressors66
Subakut sklerozan panensefalit/Subacute sclerosing
panencephalitis102, 160
Suriye/Syria31, 146
Televizyon düşmesi/Television tip-over164
Trakeostomi/Tracheostomy113
Travma/Trauma31
Ultrason/Ultrasound2
Uygunsuz antidiüretik hormon salınımı sendromu/Syndrome of
inappropriate antidiuretic hormone release102
Vazoaktif ilaç/Vasoactive agent25
Yanık/Burn35
Yenidoğan ekibi/Newborn team85
Yenidoğan yoğun bakım ünitesi/Neonatal intensive care unit91
Yenidoğan/Newborn85
Yoğun bakım/Intensive care134
Yüksek akışlı oksijen/High flow gas121
Zehirlenme/Poisoning38, 72, 150