Özel Sayı

ÇOCUK ACİL SERVİSİ COVID-19 OLGU YÖNETİM ALGORİTMALARI
 • Murat Anıl
 • Esen Besli
 • Okşan Derinöz
 • Murat Duman
 • Oğuz Dursun
 • Nilgün Erkek
 • Tanıl Kendirli
 • Eylem Ulaş Saz
 • Deniz Tekin
 • Özlem Tekşam
 • Nilden Tuygun
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Hayri Levent Yılmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 1-17
ÇOCUK COVID-19 HASTASININ ACİL HAVAYOLU YÖNETİMİ VE TRAKEAL ENTÜBASYONU İÇİN ÖNERİLER
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Tanıl Kendirli
 • Oğuz Dursun
 • Başak Nur Akyıldız
 • Ayşe Berna Anıl
 • Murat Anıl
 • Agop Çıtak
 • Demet Demirkol
 • Murat Duman
 • Eylem Ulaş Saz
 • Esra Şevketoğlu
 • Özlem Tekşam
 • Resul Yılmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 18-23
COVID-19 PEDİYATRİK AKUT RESPİRATUVAR DİSTRESS SENDROMU (PARDS) PROTOKOLÜ
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Tanıl Kendirli
 • Oğuz Dursun
 • Ayşe Berna Anıl
 • Murat Anıl
 • Agop Çıtak
 • Demet Demirkol
 • Murat Duman
 • Eylem Ulaş Saz
 • Esra Şevketoğlu
 • Özlem Tekşam
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 34-44
COVID-19 İLİŞKİLİ DOLAŞIM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ŞOKUN TANIMLANMASI VE TEDAVİ İLKELERİ
 • Tanıl Kendirli
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Oğuz Dursun
 • Ayşe Berna Anıl
 • Murat Anıl
 • Agop Çıtak
 • Demet Demirkol
 • Murat Duman
 • Eylem Ulaş Saz
 • Esra Şevketoğlu
 • Özlem Tekşam
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 59-63

Özgün Araştırma

COVID-19 Pandemi Döneminde Pediyatrik Apandisit Yönetimi: Neler Değişti?
 • Oktay Ulusoy
 • Osman Zeki Karakuş
 • Oğuz Ateş
 • Efil Aydın
 • Gülce Hakgüder
 • Mustafa Olguner
 • Feza Miraç Akgür
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 109-113 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.05657

Olgu Sunumu

Perikardiyal Tamponad Gelişen Down Sendromlu COVID-19 Olgusu
 • Hatice Yıldız
 • Servet Ergün
 • Mutlu Uysal Yazıcı
 • Fatma Nur Öz
 • Naci Ceviz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 192-195 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.32448

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler