Olgu Sunumu

Allerji ve Koroner Sendrom Birlikteliğinde Ayırıcı Tanıda Karşılaşılan Zorluklar: Kounis Sendromu ya da Adrenalin Etkisi?
 • Ebru Atike Ongun
 • Nilgün Erkek
 • Fırat Kardelen
 • Ayşen Bingöl
 • Oğuz Dursun
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 25-30 DOI: 10.4274/cayd.83097

Olgu Sunumu

Çocuklarda Pulmoner Embolizmin Nadir Bir Nedeni: Risperidon
 • Merve Koç Yekedüz
 • Tanıl Kendirli
 • Ebru Azapağası
 • Nazan Çobanoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 132-135 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.63308
Preadolesan Bir Erkek Çocukta Fluoksetinle İlişkili Anjiyoödem ve Ürtiker
 • Aslı Sürer Adanır
 • Arif Önder
 • Zehra Ece Soğucak
 • Abdurrahman Erdem Başaran
 • Ayşen Bingöl
 • Esin Özatalay
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 144-146 DOI: 10.4274/cayd.63935

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler