Özgün Araştırma

Pediyatrik Travma Skorunun Çocuk Acil Servisindeki Performansı: İleriye Yönelik Bir Çalışma
 • Murat Anıl
 • Serdar Sarıtaş
 • Yüksel Bıcılıoğlu
 • Gamze Gökalp
 • Fulya Kamit Can
 • Ayşe Berna Anıl
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 1-7 DOI: 10.4274/cayd.30074
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatış Sırasındaki Hemoglobin Düzeyi ve İzlemde Eritrosit Transfüzyonu Gereksiniminin Mortalite Üzerine Etkisi
 • Ali Ertuğ Arslanköylü
 • Barış Akbaş
 • Mehmet Alakaya
 • Gülçin Bozlu
 • Asena Ayça Özdemir
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 8-12 DOI: 10.4274/cayd.17363
Acil Serviste İleri Yaşam Desteği Uygulanan Çocuklarda Erken Mortalite Belirteçleri
 • Murat Anıl
 • Engin Köse
 • Seda Köse
 • Ayşe Berna Anıl
 • Sema Yörükbay Kaplan
 • Mustafa Barış
 • Ali Yurtseven
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 17-24 DOI: 10.5505/cayb.2014.43531
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Hastaların Geriye Dönük Analizi ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
 • Fatma Zehra Kılıç
 • Yasemin Çoban
 • Mehmet Davutoğlu
 • Tahir Dalkıran
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 140-145 DOI: 10.4274/cayd.02996

Özgün Araştırma

Kuzey Kıbrıs’ta Kurulan İlk Çocuk Yoğun Bakımdaki Birinci Yıl
 • Hakan Tekgüç
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 27-30 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.62144
Çocuk Yoğun Bakımda İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
 • Merve Havan
 • Serhan Özcan
 • Oktay Perk
 • Emrah Gün
 • Tanıl Kendirli
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 93-100 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.72602

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler