Özgün Araştırma

Pediyatrik Travma Skorunun Çocuk Acil Servisindeki Performansı: İleriye Yönelik Bir Çalışma
 • Murat Anıl
 • Serdar Sarıtaş
 • Yüksel Bıcılıoğlu
 • Gamze Gökalp
 • Fulya Kamit Can
 • Ayşe Berna Anıl
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 1-7 DOI: 10.4274/cayd.30074
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatış Sırasındaki Hemoglobin Düzeyi ve İzlemde Eritrosit Transfüzyonu Gereksiniminin Mortalite Üzerine Etkisi
 • Ali Ertuğ Arslanköylü
 • Barış Akbaş
 • Mehmet Alakaya
 • Gülçin Bozlu
 • Asena Ayça Özdemir
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 8-12 DOI: 10.4274/cayd.17363
Acil Serviste İleri Yaşam Desteği Uygulanan Çocuklarda Erken Mortalite Belirteçleri
 • Murat Anıl
 • Engin Köse
 • Seda Köse
 • Ayşe Berna Anıl
 • Sema Yörükbay Kaplan
 • Mustafa Barış
 • Ali Yurtseven
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 17-24 DOI: 10.5505/cayb.2014.43531
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Hastaların Geriye Dönük Analizi ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
 • Fatma Zehra Kılıç
 • Yasemin Çoban
 • Mehmet Davutoğlu
 • Tahir Dalkıran
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 140-145 DOI: 10.4274/cayd.02996

Özgün Araştırma

Üçüncü Basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde PRISM III ve PIM II Skorlarının Performansının Değerlendirilmesi
 • Büşra Uzunay Gündoğan
 • Oğuz Dursun
 • Nazan Ülgen Tekerek
 • Levent Dönmez
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 8-14 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.48303
Kuzey Kıbrıs’ta Kurulan İlk Çocuk Yoğun Bakımdaki Birinci Yıl
 • Hakan Tekgüç
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 27-30 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.62144
Çocuk Yoğun Bakımda İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
 • Merve Havan
 • Serhan Özcan
 • Oktay Perk
 • Emrah Gün
 • Tanıl Kendirli
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 93-100 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.72602
COVID-19 Pandemisi Çocuk Hastaların Acil Servis ve Poliklinik Başvurularını Etkiledi mi?
 • Damla Geçkalan
 • Rahmi Özdemir
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 116-122 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.44227
Perfüzyon İndeksinin Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Mortaliteyi Öngörmede Kullanılabilirliği
 • Mehmet Alakaya
 • Ali Ertug Arslankoylu
 • Semra Erdogan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 123-129 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.87609

Olgu Sunumu

Hastane Dışı Doğum: Bir Olgu Sunumu
 • Songül Tomar Güneysu
 • Okşan Derinöz Güleryüz
 • Yasemin Men Atmaca
 • İlknur Fidancı
 • Özlem Çolak
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 130-133 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.33254

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler