Cilt 7, Sayı 2

Ağustos 2020
(5) Olgu Sunumu, (5) Özgün Araştırma, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Hayri Levent YILMAZ
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 0-0

Özgün Araştırma

Ev Tipi Mekanik Ventilatör ile İzlenen Çocukların Acil Servis Başvurularının Değerlendirilmesi
 • Funda Kurt
 • Tanıl Kendirli
 • Deniz Tekin
 • Emine Suskan
 • Emine Dibek Mısırlıoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 49-54 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.59251
Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinde Yoğun Bakım Yatış Gereksiniminin Değerlendirilmesi
 • Ebru Atike Ongun
 • Cemile Ece Çağlar Şimşek
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 55-61 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.47855
Çocuk Acil Servise Cankurtaran ile Getirilen Hastaların Değerlendirilmesi
 • İbrahim Hakan Bucak
 • Habip Almış
 • Samet Benli
 • Mehmet Geyik
 • Mehmet Turgut
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 62-68 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.28190
Şiddetli Akut Viral Bronşiyoliti Olan Çocuklarda Yüksek Doz Kortikosteroidlerin Kullanımı
 • Çelebi Kocaoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 69-73 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.92485
Mekanik Ventilasyon Uygulanan Çocuklarda Eritrosit Transfüzyonu Sıklığı ve Belirleyici Etmenlerin Değerlendirilmesi
 • Fatih Aygün
 • Cansu Durak
 • Fatih Varol
 • Hilal Susam Şen
 • Mey Talip Petmezci
 • Alper Kaçar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 74-80 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.30932

Olgu Sunumu

Serebral Palsili Bir Çocukta Adenovirüse Bağlı Ağır PARDS’nin Sidofovirle Başarılı Bir Şekilde Tedavisi
 • Emrah Gün
 • Tanıl Kendirli
 • Merve Havan
 • Serhan Özcan
 • Serdar Balsak
 • Edin Botan
 • Hatice Kübra Konca
 • Erdal İnce
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 81-84 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.97759
Çocuklarda Kayısı Çekirdeği Yenmesi Sonrası Siyanür Zehirlenmesi
 • Yüksel Bıcılıoğlu
 • İhsan Yıldırım
 • Pınar Yazıcı Özkaya
 • Alkan Bal
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 85-88 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.06977
Piretroid Temasına Bağlı Ciddi Parestezisi Olan Bir Çocuk Olgu: Topikal Vitamin E ile Başarılı Bir Tedavi
 • Aykut Çağlar
 • Anıl Er
 • Emel Ulusoy
 • Fatma Akgül
 • Dorukhan Besin
 • Hurşit Apa
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 89-91 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.37029
Çocuk Acil Serviste “Ekimoz Maske” olan Dört Travmatik Asfiksi Olgusu
 • Oksan Derinöz Güleryüz
 • Taner Akar
 • Yasemin Men Atmaca
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 92-96 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.73383
Viral Enfeksiyon Sonrası Spontan Pnömomediastinum, Deri Altı Amfizem ve Pnömoraşi Saptanan Bir Olgu Sunumu
 • Gürbüz Akçay
 • Ömer Faruk Yalçın
 • Özmert M. A. Özdemir
 • Selçuk Yüksel
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 97-100 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.52533

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler