Özgün Araştırma

Batı Karadeniz Bölgesinde Yer Alan Hastanelerin Acil Servislerinin Çocuk Hastalara Uygunluğunun Değerlendirilmesi

10.4274/cayd.07269

  • Zühal Örnek
  • İbrahim Etem Pişkin
  • Mehmet Karacı
  • Nazmiye Yüksek
  • Cem Koray Fırat
  • Gonca Handan Üstündağ

Gönderim Tarihi: 04.02.2016 Kabul Tarihi: 05.04.2016 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016;3(1):15-20

Amaç:

Acil servislerde, doğru ve zamanında yapılan tıbbi müdahale hayat kurtarmakta, en küçük gecikme ise geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlara yol açabilmektedir. Bu çalışmada Batı Karadeniz bölgesinde yer alan hastane acil servislerinin çocuk hastalara uygunluğunun, personel sayılarının, bilgi, ilaç ve teknik donanım eksikliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmanın yapıldığı tarihte yer alan 20 adet kamu ve özel hastane acil servislerinde çalışan sorumlu hekim, hemşire veya sağlık memurlarına anket formları yöneltildi. Ankete katılanlara, çalışan personel sayısı, acilde bakılan çocuk hasta sayısı, acil servis mimarisi, radyolojik açıdan imkanları, triyaj durumları, yapılabilen girişimler, alınan kurslar ve eğitimler, resüsitasyon ilaç ve ekipmanları ile ilgili toplam 37 soru yöneltildi.

Bulgular:

Ankete katılan hastanelerin %80’inde poliklinik şartlarında işlemleri yapılabilecek çocuk hastalar tüm acil başvurularının %50’sinden fazlasını oluşturmaktaydı. Yirmi hastanenin sadece 5 tanesinde gece çocuk doktoru mevcuttu, geri kalan hastanelerde pratisyen hekimler görev yapmaktaydı.

Sonuç:

Ambulanslar taşıdıkları çocuk hasta eğer bir risk altında ise stabilizasyon için en yakın hastanedeki acil servisten yardım alabilmektedirler, bunun için acil servislerdeki tüm personele periyodik olarak çocuk acil eğitimi verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk acil servisleri, personel sayisi, radyolojik donanim, acil ilaçlar ve ekipmanlari

Tam Metin (İngilizce)