YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Geyik

Mehmet Geyik

Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijenasyon Tedavisine Bağlı Pnömotoraks Olgusu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 80-83)
Gezercan

Yurdal Gezercan

Çocukluk Dönemi Kafa Travmalarında İkilem: Hafif Kafa Travmalı Hastalarda Bilgisayarlı Beyin Tomografisi Gerekli mi, Değil mi?

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 27-31)
Giray

Tuba Giray

Üst Sosyokültürel Düzeyden Bir Grup Ailenin Çocuklarda Karşılaşılan Acil Durumlarla İlgili ilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 73-79)

Ailelerin Çocuk Oto Güvenlik Koltuğu Kullanma Oranları ve Bilgi Düzeyleri Üzerine Anket Çalışması

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 87-95)

Salbutamol tedavisine sekonder gelişen bir supraventriküler taşikardi olgusu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 145-148)

Editöre Mektup: Salbutamol Tedavisine İkincil Gelişen Bir Supraventriküler Taşikardi Olgusu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 50-51)

Akut Apandisitli Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacmi Bir Belirteç Olarak Kullanılabilir mi?

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 17-21)
Girgin İnceköy

Feyza Girgin İnceköy

Aktif Kardiyopulmoner Resüssitasyon Sırasında Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu Kullanımı: Olgu Sunumu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 149-152)
Gökalp

Gamze Gökalp

Çocuk Acil Serviste Akut Bakteriyel Menenjiti Öngörmede Laboratuvar Testlerinin Etkinliği

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 19-24)

Ege Bölgesinde Çocuklarda Akrep Sokmasının Klinik Özellikleri: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 69-75)

Pediyatrik Travma Skorunun Çocuk Acil Servisindeki Performansı: İleriye Yönelik Bir Çalışma

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 1-7)
Gökay

Naime Gökay

Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Trakeostomi Açılan Hastalarımızın Değerlendirilmesi

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 61-64)
Göksüğür

Yalçın Göksüğür

Alt Ekstremitelerde Kuvvet Kaybı ve Menenjit Kliniğiyle Başvuran Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgusu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 97-100)
Göllü Bahadır

Gülnur Göllü Bahadır

Postoperatif Erken Dönemde Laparoskopik Gastrostomi Düşmesi: Non-invaziv ventilasyonun nadir bir komplikasyonu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 141-144)
Guzel

Ahmet Guzel

Pediatrik Hastada Nadir Bir Enfeksiyon: Herpetik Dolama

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 99-101)
Gülek

Bozkurt Gülek

Çocuk yoğun bakımda santral venöz kateterizasyon için ultrasonografi kullanımı; tek merkez deneyimi

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 127-132)
Güler

Ekrem Güler

Alt Ekstremitelerde Kuvvet Kaybı ve Menenjit Kliniğiyle Başvuran Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgusu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 97-100)
Gülfidan

Gamze Gülfidan

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateterizasyon Uygulamaları: Dört Yıllık Deneyim

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 31-38)

Kaspofunginle Antifungal Kilit Tekniği Başarısızlık Nedenleri: Daha Yüksek Konsantrasyon İhtiyacı

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 30-32)
Güllü

Ufuk Utku Güllü

Milrinon Kullanımına Bağlı Gelişen ve Yaşamı Tehdit Eden Aritmi Olgusu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 31-34)
Günaydın

Mithat Günaydın

Yabancı cisim aspirasyonunda bir üniversite deneyimi

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 25-30)
Güriz

Haluk Güriz

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonları

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 42-46)
Güzel

Ahmet Güzel

Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonunda Olası Bir Tanı: Yabancı Cisim Aspirasyonu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 53-56)

Çakmak Gazı İnhalasyonu: Bir Olgu Sunumu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 101-103)

Yabancı cisim aspirasyonunda bir üniversite deneyimi

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 25-30)

Akut İnfantil Hemorajik Ödem: Bir Olgu Sunumu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 46-48)
Anasayfa Arşiv Arama Menü