Olgu Sunumu

Ağır Kafa Travmalı Bir Çocuk Olguda Başarılı Dekompresif Kraniektomi
  • Gökçen Özçifçi
  • Ayşe Berna Anıl
  • Neslihan Zengin
  • Fulya Kamit Can
  • Dilek Arslan
  • Ümüt Altuğ
  • Fatih Durak
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 31-34 DOI: 10.4274/cayd.63835

Editöre Mektup

Ağır Travmatik Beyin Hasarının Güncel Medikal Tedavisi
  • Osman Yeşilbaş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 93-95 DOI: 10.4274/cayd.95867

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler