Derleme

Çocuk Acil Serviste Ortopedik Redüksiyonlarda Girişimsel Sedasyon
  • Alkan Bal
  • Halim Hennes
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 52-61 DOI: 10.4274/cayd.66588

Özgün Araştırma

Çocuk Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntüleme Esnasındaki Sedasyon/Anestezi Deneyimlerimiz
  • Bedih Balkan
  • Mesut Türk
  • Döndü Genç Moralar
  • Selda Yaşaroğlu
  • Abdulkadir Yektaş
  • Gülsüm Oya Hergünsel
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 69-74 DOI: 10.4274/cayd.12754

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler