Olgu Sunumu

Preadolesan Bir Erkek Çocukta Fluoksetinle İlişkili Anjiyoödem ve Ürtiker
  • Aslı Sürer Adanır
  • Arif Önder
  • Zehra Ece Soğucak
  • Abdurrahman Erdem Başaran
  • Ayşen Bingöl
  • Esin Özatalay
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 144-146 DOI: 10.4274/cayd.63935

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler