Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatış Sırasındaki Hemoglobin Düzeyi ve İzlemde Eritrosit Transfüzyonu Gereksiniminin Mortalite Üzerine Etkisi
  • Ali Ertuğ Arslanköylü
  • Barış Akbaş
  • Mehmet Alakaya
  • Gülçin Bozlu
  • Asena Ayça Özdemir
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 8-12 DOI: 10.4274/cayd.17363

Özgün Araştırma

2017-2018 Mevsimsel İnfluenza Salgını Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
  • Ayşe Gültekingil
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 119-123 DOI: 10.4274/cayd.39306

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler