Olgu Sunumu

Amitriptilin Zehirlenmesine Bağlı Ciddi Aritmi: Olgu Sunumu
  • Güntülü Sık
  • Kemal Nisli
  • Agop Çıtak
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 39-42 DOI: 10.5505/cayb.2014.69775

Olgu Sunumu

Nadir Görülen Bir Kardiyotoksisite: Bütan İnhalasyonu
  • Gamze Gökalp
  • Emel Berksoy
  • Murat Anıl
  • Yüksel Bıcılıoğlu
  • Neslihan Zengin
  • Fulya Kamit Can
  • Ayşe Berna Anıl
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 132-133 DOI: 10.4274/cayd.70883

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler