Özgün Araştırma

Çocukluk Çağında Akut Apandisit ile Trombosit Belirteçleri Arasındaki İlişki
  • Asena Sucu
  • Orkun Tolunay
  • İlknur Banlı Cesur
  • Zerrin Özçelik
  • Tamer Çelik
  • Salim Reşitoğlu
  • Ümit Çelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 64-68 DOI: 10.4274/cayd.57442

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler