Özgün Araştırma

Çocuk Yogun Bakim Ünitemizde Trakeostomi Açilan Hastalarimizin Degerlendirilmesi
 • Ilknur Tolunay
 • Riza Dinçer Yildizdas
 • Özden Özgür Horoz
 • Özgür Sürmelioglu
 • Faruk Ekinci
 • Ercüment Petmezci
 • Naime Gökay
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 61-64 DOI: 10.5505/cayb.2015.09797

Olgu Sunumu

Üst Havayolu Obstrüksiyonu Nedeniyle Basvuran Süt Çocugunda Nadir Bir Tani: Lenfanjiyom
 • Nagehan Aslan
 • Didar Arslan
 • Özden Özgür Horoz
 • Bilen Onan
 • Muhammed Dagkiran
 • Özgür Sürmelioglu
 • Dinçer Yildizdas
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 89-91 DOI: 10.4274/cayd.33043

Özgün Araştırma

Ev Tipi Ventilatör ile İzlenen Trakeostomili Hastalarda Ürolitiazis Sıklığı ve Risk Faktörleri
 • İlknur Tolunay
 • R. Dinçer Yıldızdaş
 • Özden Özgür Horoz
 • Engin Melek
 • Bahriye Atmış
 • Bilgin Yüksel
 • İhsan Turan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 92-95 DOI: 10.4274/cayd.96158

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler